HEMELVAARTSDAG
DONDERDAG 18 MEI 2023 - HOORNSTERZWAAG

ALGEMENE VOORWAARDEN


Om alles in goede banen te leiden, heeft het Oldtimer Evenement een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
Het gaat om algemene huisregels.
Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.

Kaartjes mogen niet worden doorverkocht.
Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.

Na het inleveren van de toegangskaart verblijft u in principe gedurende het evenement op het festivalterrein.
Mocht u het festivalterrein toch tijdelijk willen verlaten, dan krijgt u een stempel op uw hand.
Op vertoon van deze stempel krijgt u dan later weer toegang tot het terrein. Er is tassencontrole.

Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandje, poging over de hekken klimmen) wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

In de diverse tenten mag niet gerookt worden.
Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.

Gekochte consumptiemuntjes zijn niet meer inwisselbaar en zijn na het evenement niet meer geldig:
ze zijn dus ook niet meer geldig of inwisselbaar voor de komende edities van het Oldtimer Evenement.

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Deelnemers aan de grasbaanraces doen dit geheel voor eigen risico.

U dient het voertuig van een deugdelijke verzekering te voorzien. De organisatie behoud zich het recht voor om voertuigen te weigeren.

Stichting Oldtimer Evenement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en deelnemers, alsmede voor schade aan goederen van bezoekers en deelnemers. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u hier contact met ons opnemen.


JAN EVERTSWEI
HOORNSTERZWAAG
(FRIESLAND) The NETHERLANDS
info@oldtimer-evenement.com